2005 Η φαγούρα του εθνομουσικολόγου [The ethnomusicologist's itching]

International Conference of the Cultural Press (Greek Ministery of Culture and Highlights), Kavala-Komitini (Greece).